Tag Archives: Thương hiệu cá nhân

Tại sao phải xây dựng thương hiệu cá nhân

Thương hiệu cá nhân được hiểu là những hình ảnh, hình tượng, tất cả những gá trị mà cá nhân trong suy nghĩ của người khác. Để từ đó, người khác có thể phân biệt và nhìn nhận bản thân hướng theo giá trị sự chuyên nghiệp. Vậy, Tại sao phải xây dựng thương hiệu cá …