Tag Archives: Bảng mã màu CSS

Bảng mã màu trong CSS

Tổng hợp rất nhiều mã màu để làm cho Logo, Banner web, quảng cảo sản phẩm, thương hiệu….. Nền bài giảng điện thử Powerpoint, Voliet, Adobe Presenter,….. Mỗi khi bạn thiết kế logo, banner,… cho trang web, sản phẩm, thương hiệu hay thiết kế nền cho bài giảng điện tử powerpoint, adobe presenter,….thậm chí là …