Gói email theo tên miền

Cách sử dụng Mail Server – Cấu hình Mail trên Outlook

1. Cách sử dụng Mail Server – Cấu hình Mail trên Outlook. Mrsdung.com xin hướng dẫn khách hàng cách sử dụng Mail Server và Cách cấu hình Mail trên Outlook. Sau khi quý khách đã trỏ hoàn tất các DNS, thực hiện các thao tác sau: Truy cập link: mailadmin.(Tên domain). Link truy cập này chỉ …

Email theo tên miền

Tại sao phải dùng email theo tên miền? Có vô số lợi ích khi tạo email theo tên miền website riêng cho doanh nghiệp mà các bạn có thể chưa biết. Email tên miền riêng nó không đơn thuần như như những email đuôi @gmail.com, @yahoo.com,… Nó được trả phí hàng thàng và điều chắc …