Tháng: Tháng Một 2021

20 tình huống từ chối của khách hàng dành cho telesale

Trong cuộc sống hàng ngày, hay khi bạn bán hàng, bạn trò chuyện giao tiếp, bạn là một telesale hay cần đi gặp khách hàng ABC nào đó… Thì kỹ năng phản xạ và xử lí tình huống từ chối của khách hàng khéo léo là vô cùng quan trọng. Dưới đây , Ms Dung …